24 Rörjour, Säker Vatten-auktoriserat företag

24 Rörjour är ett Säker Vatten-auktoriserat företag, nr 501512 . En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler samt av auktoriserade montörer. Därför kan du som kund vara säker på att det arbete som du har beställt kommer att utföras på fackmannamässigt sätt med gedigen kompetens såväl inom företagsledningen som bland övriga anställda.

Kunder som önskar kontrollera om ett företag är auktoriserat hos Säker Vatten, kan använda deras sökfunktion på www.sakervatten.se.