Avlopp

Rörinspektion / Filmning

Rörinspektion utförs för att kunna:

  • Besikta skicket invändigt i avloppssystemet, särskilt om man har återkommande stopp.
  • Lokalisera samt se hur ledningarna är dragna, speciellt på äldre fastigheter.
  • Upptäcka rötter eller andra defekter som trängt igenom ledningarna. Ta reda på om avloppssystemet har förslitningsskador helt eller delvis.
  • Ta reda på om avloppssystemet har förslitningsskador helt eller delvis.

Vid en fullständig rörinspektion så måste ledningarna först spolas. Sedan sätter man igång med inspektionen. Vid avvikelser i ledningen så stannar man upp och undersöker platsen mer noggrant.
Rörinspektionskameran kan rotera 360 grader, vilket gör det möjligt att kunna inspektera den i svåra rörmiljöer.

Vattenläckage

Läckage på vattenledningar är både kostsamt och kan orsaka större följdproblem såsom vattenskador. Kontakta 24 Rör jour så hjälper vi dig att åtgärda alla typer av läckor.

Stamspolning

Planerade spolningar av avloppssystem är en enkel ekonomisk investering för att undvika kostsamma akuta stopp och reparationer som kan uppstå i rören.
24 Rörjour rekommenderar underhållsspolningar av avloppssystemet med 3-5 års intervaller för att undvika att ledningarna täpps igen av olika avlagringar.
Kontinuerligt underhåll av avloppsstammarna hjälper till att upptäcka eventuella defekter i avloppssystemet och på detta sätt minimeras skadorna samt att hållbarheten förlängs i alla ledningar.

Vid en stamspolning använder vi hett vatten så att avlagringar som sitter i rören spolas bort.
Alla ledningar i allmänt utrymme spolas, som källare och tvättstuga. Till sist spolas alla rör i varje lägenhet.

Översvämning

Vid en aktuell vattenskada ska huvudkranen stängas av omedelbart.

Kontakta oss på 24 rörjour så hjälper vi dig att få bort vattnet akut samt installera avfuktare för att minimera skadorna på din byggnad i framtiden.

Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan.

Fastigheter kan drabbas av vattenskador utifrån eller inifrån. Inifrån är det vanligaste.

  • Kraftiga skyfall kan ge stora vattenmängder, något som brunnar i dagvattensystemet många gånger kan ha svårt att hantera, vilket resulterar i vattenskador i källarutrymmen.
  • Akuta stopp i avlopp på grund av; rost, fett, frost eller olika föremål som spolats ner.
  • Tvättmaskiner och diskmaskiner som inte spolar ut vatten som de ska.
  • Felinstallerade eller defekter på; handfatsblandare, koppling eller vattenledning.
  • Värmepumpar där expansionskärl har gått sönder.
  • Felinstallation från obehörig installatör. För att minimera riskerna har alla som arbetar hos oss på 24 Rörjour gått Säkert Vattenutbildning och vi är ett auktoriserat VVS-företag.

För stopp i avlopp har vi fasta priser, vänligen ring oss på 08-24 24 20

Vårt mål är att vara på plats och hjälpa dig inom en timme med det mest akuta. Sedan hjälper vi dig vidare med att återställa ditt hem från vattenskador.