Miljö

24 Rör Jour arbetar för en hög miljöprofil. Allt avfall hanteras och sorteras på ett säkert sätt. Farligt avfall, såsom asbest, hanteras med säkerhetsrutiner och skyddsutrustning såväl för kundens säkerhet som för säkerhet för våra anställda.

miljo-24-rorjour

För vår gemensamma miljö

Vi har också stora möjligheter att påverka energieffektiviteten i byggnader. Exempelvis genom att installera energieffektiva värmesystem som använder bergvärme eller solpaneler. En ekonomisk kalkyl gjord av *Profu 2009 visar att varje krona som satsas på energieffektiva system inom VVS ger ungefär 4 kronor tillbaka i minskad energikostnad.

Även drift och underhåll av VVS-installationer spelar en stor roll för energieffektiviteten. Att regelbundet serva sin värmepump är nödvändigt för att uppnå största möjliga energibesparing.

Med vårt arbete vill vi bidra till att Sverige ska uppnå sitt mål att halvera energianvändningen i byggnader till år 2050!