Injustering av ventilation

Injustering av ventilation

Vi utför injustering av luftflöden i små som stora anläggningar. Injustering av ventilation är viktigt t.ex. för att uppnå ett bra inneklimat. Det kan också spara pengar genom minskade utgifter för uppvärmning.

Mätningar och utredning av luftkvalitet

Vi utför mätningar och utreder orsaker till dålig luftkvalitet. Vi kan upprätta åtgärdsförslag för att förbättra luftkvaliteten, luftflöden m.m. och om så önskas erbjuda entreprenader där vi genomför de förändringar och installationer som är nödvändiga för att få en bra luftkvalitet och ett bra inomhusklimat.

Kanalrengöring

Vi utför kanalrengöring av alla typer av ventilationskanaler. Kanalrengöring är viktigt för luftkvaliteten. I smutsiga ventilationskanaler kan t.ex. mögel och bakterier bildas och förökas samtidigt som luftflödet blir sämre, slitage på ventilationsaggregaten ökar och energiförbrukningen blir högre. Rengöring av ventilation / ventilationskanaler bör genomföras regelbundet.