Vattenskador och jourjobb i hyreshus

Har du en vattenskada i en hyrd lägenhet, så måste du alltid först kontakta din fastighetsägare. Detsamma gäller om du önskar göra någon form av ändring eller installation.

Hyreslägenhet är fastighetsägarens ansvar därför kan vi aldrig ansvara eller utföra något åtgärd utan dennes godkännande.

Fastighetsägaren är i sin tur självklart välkommen att kontakta oss. Många fastighetsägare har vi direkta avtal med.